มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ รร. เครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มจพ. ประจำปีการศึกษา 2558 (พ.ศ.2559)    
ประกาศการกู้ยืมฯ สำหรับนศ.เข้าใหม่ รหัส 59    
เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ที่สถานสงเคราะห์บ้านเด็กชายปากเกร็ด จ.นนทบุรี    
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการสมทบพิเศษ ภาคเรียน1/2558    
ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมส่งผลงาน ในงาน The 2016 5th ICT International Student Project Conference (ICT-ISPC 2016)    
ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมสนับสนุนการสืบสวนสอบสวน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙    
ขอเชิญร่วมงานนัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 24 วันที่24-25 กุมภาพันธ์2559    
 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2557
คลีนิคคณิตศาสตร์

โครงการเสริมทักษะนักศึกษา
นักศึกษาสาขา MA และ MC ร่วมส่งความสุข
โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษา
กิจกรรม MATH ALUMNI MEETING ครั้งที่ 1
โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

นักศึกษาสาขา MA ได้รับทุนการศึกษา
รับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลืองานกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 2/2558

สรุปผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์ ในฐานข้อมูล ISI หรือ SCOPUB ในปีงบประมาณ 2559 (2016)
ศูนย์วิจัยเฉพาะทางฯ ได้รับรางวัล
บรรยายพิเศษที่ ม.ธรรมศาสตร์
ความร่วมมือกับ DGIST เกาหลีใต้
ผศ.ดร.ชุติพนธ์ ภักดีบุญ เข้าร่วมแสดงผลงานวิจัยในการประชุม : นักวิจัยรุ่นใหม่ พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 15

         
  มจพ. กรุงเทพฯ เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา ข่าวสาร
      1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง      ประวัติของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MA      ประชาสัมพันธ์
      เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800      สัญลักษณ์ของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MC      การเรียนการสอน
      โทร. +66 2 555-2000      การเดินทางและแผนที่      ระดับปริญญาโท MMA      กิจกรรมนักศึกษา
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      ติดต่อภาควิชาฯ      ระดับปริญญาโท MMC      ทุนการศึกษา
           ระดับปริญญาเอก EDMA      ข่าววิจัย
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ บุคลากร        ข่าวมหาวิทยาลัยฯ
      โทร. +66 2 555-2000      คณะผู้บริหาร กิจกรรมของภาควิชาฯ      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      คณาจารย์      ปฏิทินกิจกรรม  
      เมลล์ math.kmutnb@gmail.com      ผู้เชี่ยวชาญ      ภาพกิจกรรม  
         เจ้าหน้าที่    
 
© ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ