หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรมของภาควิชา
 
บรรยายพิเศษ 30 พ.ย.59 โดย Prof.Dr.GEORGE ANGELOS ANASTASSIOU
 
              

ภาควิชาคณิตศาสตร์...ขอเชิญผู้สนใขเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ
โดย Prof.Dr.GEORGE ANGELOS ANASTASSIOU
จาก Department of Mathematical Sciences, University of Memphis, USA

เรื่อง “Self Adjoint Operator Korovkin Type andPolynomial Direct Approximations With Rates” และ “Most General Fractional Self AdjointOperator Representation formulae and Operator Poincaré and Sobolev type and other basicInequalities”

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00-16.00 น.
ห้อง 1006 ชั้น 10 อาคาร 78.
http://www.discountrolexstore.co.uk/
http://www.DoWatches.co.uk/

 
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 
 
         
  มจพ. กรุงเทพฯ เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา ข่าวสาร
      1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง      ประวัติของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MA      ประชาสัมพันธ์
      เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800      สัญลักษณ์ของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MC      การเรียนการสอน
      โทร. +66 2 555-2000      การเดินทางและแผนที่      ระดับปริญญาโท MMA      กิจกรรมนักศึกษา
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      ติดต่อภาควิชาฯ      ระดับปริญญาโท MMC      ทุนการศึกษา
           ระดับปริญญาเอก EDMA      ข่าววิจัย
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ บุคลากร        ข่าวมหาวิทยาลัยฯ
      โทร. +66 2 555-2000      คณะผู้บริหาร กิจกรรมของภาควิชาฯ      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      คณาจารย์      ภาพกิจกรรม    
      เมลล์ math.kmutnb@gmail.com      ผู้เชี่ยวชาญ    
         เจ้าหน้าที่    
 
© ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ