หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรมของนักศึกษา
 
ภาพบรรยากาศโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน วันที่ 21 กุมพันธ์ 2561
 
              

ภาพบรรยากาศการบรรยายพิเศษ โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โดยวิทยากรจากบริษัท Top Gun ในหัวข้อ "เขียนเรซุเม่อย่างไรให้ได้งาน" ผ่านโทรศัพท์มือถือ และ วิทยากรจาก บมจ.โตเกียวมารีน ประกันชีวิต ในหัวข้อ "Career Orientation Program" 

สามารถดูภาพเพิ่มเติมจากลิงค์ด้านล่าง
http://www.replicawatchessale.co.uk/
http://www.cheapwatchessale.co.uk/

TopGun : https://drive.google.com/drive/folders/1YDtmG8eehBHywhMX6jIAuQFkvDAiW3Rj?usp=sharing

TokioMarine : https://drive.google.com/drive/folders/1lGQxQyyN0cbJR6LUzDpJTafzJp7KdKJ0?usp=sharing

 
 
         
  มจพ. กรุงเทพฯ เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา ข่าวสาร
      1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง      ประวัติของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MA      ประชาสัมพันธ์
      เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800      สัญลักษณ์ของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MC      การเรียนการสอน
      โทร. +66 2 555-2000      การเดินทางและแผนที่      ระดับปริญญาโท MMA      กิจกรรมนักศึกษา
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      ติดต่อภาควิชาฯ      ระดับปริญญาโท MMC      ทุนการศึกษา
           ระดับปริญญาเอก EDMA      ข่าววิจัย
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ บุคลากร        ข่าวมหาวิทยาลัยฯ
      โทร. +66 2 555-2000      คณะผู้บริหาร กิจกรรมของภาควิชาฯ      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      คณาจารย์      ภาพกิจกรรม    
      เมลล์ math.kmutnb@gmail.com      ผู้เชี่ยวชาญ    
         เจ้าหน้าที่    
 
© ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ