หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรมของนักศึกษา
 
ภาพบรรยากาศโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
 
              

ภาพบรรยากาศบรรยายพิเศษ โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยวิทยากรคุณพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ (พี่ตั้ง MA05) บรรยายในหัวข้อ "คณิตศาสตร์กับการลงทุน" และวิทยากรจากบริษัท Yannix (Thailand) จำกัด ให้ข้อมูลบริษัท รับสมัครงาน และนักศึกษาฝึกงาน

ภาพเพิ่มเติมสามารถดูได้จากลิงค์ด้านล่าง
https://www.alltimewatches.co.uk/
https://www.replicaluxurious.co.uk/

คณิตศาสตร์กับการลงทุน : https://drive.google.com/drive/folders/1A9ecDumJsx2eezQsklcD9ilYDYLcV7WO?usp=sharing

Yannix : https://drive.google.com/drive/folders/1TPAfa82tDij2oRFzHXaRkulve8r8WcVb?usp=sharing

 
 
         
  มจพ. กรุงเทพฯ เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา ข่าวสาร
      1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง      ประวัติของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MA      ประชาสัมพันธ์
      เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800      สัญลักษณ์ของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MC      การเรียนการสอน
      โทร. +66 2 555-2000      การเดินทางและแผนที่      ระดับปริญญาโท MMA      กิจกรรมนักศึกษา
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      ติดต่อภาควิชาฯ      ระดับปริญญาโท MMC      ทุนการศึกษา
           ระดับปริญญาเอก EDMA      ข่าววิจัย
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ บุคลากร        ข่าวมหาวิทยาลัยฯ
      โทร. +66 2 555-2000      คณะผู้บริหาร กิจกรรมของภาควิชาฯ      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      คณาจารย์      ภาพกิจกรรม    
      เมลล์ math.kmutnb@gmail.com      ผู้เชี่ยวชาญ    
         เจ้าหน้าที่    
 
© ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ