หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรมของภาควิชา
 
เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15
 
              

ผศ. ดร.ธนวัฒน์ วิเชียรไพศาล (หัวหน้าทีม) ผศ. ดร.ชานนท์ พรมสกล (รองหัวหน้าทีม) และ รศ. ดร.ศุภวัชร์ อัศวสัมฤทธิ์ (ครูสังเกตุการณ์) พร้อมตัวแทนนักเรียน ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 
The 15th Thailand Mathematical Olympiad (TMO15) ระหว่างวันที่ 5 - 9 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โดยนางสาวภทรพร พงษ์พานิช ได้คะแนนสูงสุดภูมิภาคกลาง
http://www.clickwatches.co.uk/
https://www.greatreplica.co.uk/

 
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 
 
         
  มจพ. กรุงเทพฯ เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา ข่าวสาร
      1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง      ประวัติของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MA      ประชาสัมพันธ์
      เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800      สัญลักษณ์ของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MC      การเรียนการสอน
      โทร. +66 2 555-2000      การเดินทางและแผนที่      ระดับปริญญาโท MMA      กิจกรรมนักศึกษา
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      ติดต่อภาควิชาฯ      ระดับปริญญาโท MMC      ทุนการศึกษา
           ระดับปริญญาเอก EDMA      ข่าววิจัย
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ บุคลากร        ข่าวมหาวิทยาลัยฯ
      โทร. +66 2 555-2000      คณะผู้บริหาร กิจกรรมของภาควิชาฯ      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      คณาจารย์      ภาพกิจกรรม    
      เมลล์ math.kmutnb@gmail.com      ผู้เชี่ยวชาญ    
         เจ้าหน้าที่    
 
© ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ