หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม > ภาพกิจกรรมของภาควิชา
 
 
ค้นหาข้อมูล :
       
 
 
เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15
เข้าร่วมการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ประจำปี ครั้งที่ 23 (AMM2018)
ส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
บรรยายพิเศษ Prof.Andrea
บรรยายพิเศษ 15 พ.ย. 60 โดย ศ.ดร.สุวัฒน์ กุลธนปรีดา
บรรยายพิเศษ 8 พ.ย.60 โดย รศ.ดร.เจษฎา ธารีบุญ กับ ผศ.ดร.ภาณุมาศ แสวงทอง
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2560 ณ ณ ศูนย์ประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
โครงการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับทำวิจัย (LaTex)
Dr.Marcus Tindall has visited in Dept. MA.
บรรยายพิเศษ 30 พ.ย.59 โดย Prof.Dr.GEORGE ANGELOS ANASTASSIOU
 
 
 
 
         
  มจพ. กรุงเทพฯ เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา ข่าวสาร
      1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง      ประวัติของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MA      ประชาสัมพันธ์
      เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800      สัญลักษณ์ของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MC      การเรียนการสอน
      โทร. +66 2 555-2000      การเดินทางและแผนที่      ระดับปริญญาโท MMA      กิจกรรมนักศึกษา
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      ติดต่อภาควิชาฯ      ระดับปริญญาโท MMC      ทุนการศึกษา
           ระดับปริญญาเอก EDMA      ข่าววิจัย
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ บุคลากร        ข่าวมหาวิทยาลัยฯ
      โทร. +66 2 555-2000      คณะผู้บริหาร กิจกรรมของภาควิชาฯ      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      คณาจารย์      ภาพกิจกรรม    
      เมลล์ math.kmutnb@gmail.com      ผู้เชี่ยวชาญ    
         เจ้าหน้าที่    
 
© ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ