ภาควิชาคณิตศาสตร์ 

(Department of Mathematics, KMUTNB)

หน่วยงานที่สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ที่อยู่ : ชั้น 5 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1           

แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

บอร์โทรศัพท์0-2555-2000 ต่อ 4510-4511

แฟกซ์ : 0-2587-8258


 การเดินทางมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รถประจำทาง

          รถประจำทางธรรมดา สาย 32, 33, 64, 90, 97, 117,175 และ 203

          รถประจำทางปรับอากาศ : ปอ.97, ปอ.203 และ ปอ.543         

รถส่วนตัว

จากถนนวิภาวดี

          ให้ขับมายังถนนรัชดาภิเษกมุ่งหน้าสู่สะพานพระราม 7 ตรงขึ้นสะพานข้ามแยกประชานุกูล ต่อเนื่องด้วยสะพานข้ามแยกวงศ์สว่าง ตรงมาและชิดซ้าย (ไม่ข้ามสะพานพระราม 7) เจอสามแยกและเลี้ยวขวา มุ่งหน้าสู่ถนนพิบูลสงคราม ผ่านสะพานลอยคนข้ามและกลับรถ จะเห็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนืออยู่ทางซ้ายมือ

จากถนนราชพฤกษ์

          ให้ขับมายังถนนนครอินทร์ มุ่งหน้าสู่สะพานพระราม 5 ให้ตรงขึ้นสะพานพระราม 5 และชิดซ้ายเพื่อเข้าสู่ถนนพิบูลสงคราม เจอสี่แยกเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพิบูลสงคราม ขับตรงไปผ่านโรงเรียนสตรีนนท์ ผ่านศูนย์บริการของมาสด้า จะเห็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนืออยู่ทางซ้ายมือ

 

จากถนนจรัญสนิทวงศ์

          ให้ขับตรงไปทางสะพานพระราม 7 ข้ามสะพานพระรามเจ็ดแล้วชิดซ้ายไปทางถนนพิบูลสงคราม เจอสี่แยกให้ตรงไป ผ่านมหาวิทยาลัยราชมงคลแล้วชิดขวาเพื่อกลับรถ ผ่านศูนย์บริการของมาสด้า จะเห็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนืออยู่ทางซ้ายมือ

รถไฟฟ้า

          รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT : สถานีที่ใกล้ที่สุดคือ สถานีบางซื่อ จากนั้นต่อรถประจำทางสาย 97 ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

          รถไฟฟ้า BTS : สถานีที่ใกล้ที่สุดคือ สถานีจตุจักร จากนั้นต่อรถแท็กซี่ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

ทางเรือ

          ใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยาลงที่ท่าเรือบางโพ และต่อรถประจำทางสาย 64, 32, 33 หรือ ปอ.32 ใช้เวลาประมาณ 15 นาที