หน้าหลัก >  ประชาสัมพันธ์
 
รับสมัคร โครงร่างของโครงงาน (Project Proposal)
 
              

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ร่วมกับ
มูลนิธิส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
จัดประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี 2560

ระดับชั้นที่ประกวด มัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมละ 1-2 คน
รับสมัคร โครงร่างของโครงงาน (Project Proposal) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
ส่งเอกสารทาง website www.ma.kmutnb.ac.th/maproject
ประกาศผลการคัดเลือกโครงงาน วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ประกวดผลงานที่ผ่านการคัดเลือก วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ ณ อิมแพค เมืองทอง
รางวัล -ผู้เข้ารอบประกวดในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จะได้รับเกียรติบัตรทุกคน
-ทีมชนะเลิศจะได้รับโล่จากมูลนิธิส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
นักเรียนในทีมชนะเลิศและครู 1 คน รับค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก (ไม่รวมค่าเครื่องบิน)
ไปประกวดโครงงานที่ไต้หวัน เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
-ทีมรองชนะเลิศจะได้รับโล่จากมูลนิธิส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
http://www.vipreplica.co.uk/
http://www.myreplica.co.uk/

 
รายละเอียดเพิ่มเติม
  1. รายละเอียดโครงการ
  2. แบบฟอร์มการเขียนโครงร่าง
 
   
 
 
     
         
  มจพ. กรุงเทพฯ เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา ข่าวสาร
      1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง      ประวัติของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MA      ประชาสัมพันธ์
      เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800      สัญลักษณ์ของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MC      การเรียนการสอน
      โทร. +66 2 555-2000      การเดินทางและแผนที่      ระดับปริญญาโท MMA      กิจกรรมนักศึกษา
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      ติดต่อภาควิชาฯ      ระดับปริญญาโท MMC      ทุนการศึกษา
           ระดับปริญญาเอก EDMA      ข่าววิจัย
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ บุคลากร        ข่าวมหาวิทยาลัยฯ
      โทร. +66 2 555-2000      คณะผู้บริหาร กิจกรรมของภาควิชาฯ      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      คณาจารย์      ภาพกิจกรรม    
      เมลล์ math.kmutnb@gmail.com      ผู้เชี่ยวชาญ    
         เจ้าหน้าที่    
 
© ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ