หน้าหลัก >  กิจกรรมนักศึกษา
 
โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
 
              
ภาควิชาคณิตศาสตร์ร่วมกับบริษัท Top Gun, บริษัท Tokio Marine ประกันชีวิต และบริษัท Yannix (Thailand) และคุณพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคน และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ และ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 10.00 - 16.00 น. ที่ห้องประชุม 223 ชั้น 2
รายละเอียดเพิ่มเติมดูตามประกาศในลิงค์ที่แนบมา
 
  1. ดาวน์โหลดรายละเอียดการบรรยายพิเศษ
 
 
   
 
 
     
         
  มจพ. กรุงเทพฯ เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา ข่าวสาร
      1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง      ประวัติของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MA      ประชาสัมพันธ์
      เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800      สัญลักษณ์ของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MC      การเรียนการสอน
      โทร. +66 2 555-2000      การเดินทางและแผนที่      ระดับปริญญาโท MMA      กิจกรรมนักศึกษา
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      ติดต่อภาควิชาฯ      ระดับปริญญาโท MMC      ทุนการศึกษา
           ระดับปริญญาเอก EDMA      ข่าววิจัย
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ บุคลากร        ข่าวมหาวิทยาลัยฯ
      โทร. +66 2 555-2000      คณะผู้บริหาร กิจกรรมของภาควิชาฯ      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      คณาจารย์      ภาพกิจกรรม    
      เมลล์ math.kmutnb@gmail.com      ผู้เชี่ยวชาญ    
         เจ้าหน้าที่    
 
© ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ