หน้าหลัก >  ประชาสัมพันธ์
 
การอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์และการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี 2561
 
              

ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ร่วมกับ

มูลนิธิส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

จัดประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี 2561

ระดับชั้นที่ประกวด   มัธยมศึกษาตอนปลาย  ทีมละ 1-2 คน 

รับสมัครโครงร่างของโครงงาน (Project Proposal) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2561

ประกาศผลการคัดเลือกโครงงาน     วันที่   8 สิงหาคม  2561 

ประกวดผลงานที่ผ่านการคัดเลือก    วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561   

ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ ณ อิมแพค เมืองทองธานี
https://www.wjfashion.co.uk/
http://www.djha.co.uk/

 
Link โครงการ
  1. ma.kmutnb.ac.th/maproject61
 
 
   
 
 
     
         
  มจพ. กรุงเทพฯ เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา ข่าวสาร
      1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง      ประวัติของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MA      ประชาสัมพันธ์
      เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800      สัญลักษณ์ของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MC      การเรียนการสอน
      โทร. +66 2 555-2000      การเดินทางและแผนที่      ระดับปริญญาโท MMA      กิจกรรมนักศึกษา
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      ติดต่อภาควิชาฯ      ระดับปริญญาโท MMC      ทุนการศึกษา
           ระดับปริญญาเอก EDMA      ข่าววิจัย
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ บุคลากร        ข่าวมหาวิทยาลัยฯ
      โทร. +66 2 555-2000      คณะผู้บริหาร กิจกรรมของภาควิชาฯ      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      คณาจารย์      ภาพกิจกรรม    
      เมลล์ math.kmutnb@gmail.com      ผู้เชี่ยวชาญ    
         เจ้าหน้าที่    
 
© ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ