หน้าหลัก > งานวิจัย
 
เรื่อง : Modeling of Soybean Based on Water Stress Effect
ชื่อวารสาร/งานประชุมวิชาการ : 4th International Workshop on Functional-Structural Plant Models
ประเภท : งานประชุมวิชาการ
รายละเอียด :
วันที่ : 26/11/2016
ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล , S. Siripant, and C. Lursinsap
ปีที่ :
หน้า :
ปีที่ตีพิมพ์ : 2004
สถานที่ตีพิมพ์ :
ฉบับที่ : 0
เริ่มหน้าที่ : 0
สิ้นสุดหน้าที่ : 0
Abstract
ไฟล์แนบ :
ลิงค์ไฟล์อื่น ๆ :
ประเภทฐานข้อมูล : อื่นๆ ระบุ
ฐานข้อมูล :
ประเภทระดับงานวิจัย : เป็น Proceeding ระดับนานาชาติ
ระดับงานวิจัย : เป็น Proceeding ระดับนานาชาติ
 
 
 
     
         
  มจพ. กรุงเทพฯ เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา ข่าวสาร
      1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง      ประวัติของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MA      ประชาสัมพันธ์
      เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800      สัญลักษณ์ของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MC      การเรียนการสอน
      โทร. +66 2 555-2000      การเดินทางและแผนที่      ระดับปริญญาโท MMA      กิจกรรมนักศึกษา
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      ติดต่อภาควิชาฯ      ระดับปริญญาโท MMC      ทุนการศึกษา
           ระดับปริญญาเอก EDMA      ข่าววิจัย
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ บุคลากร        ข่าวมหาวิทยาลัยฯ
      โทร. +66 2 555-2000      คณะผู้บริหาร กิจกรรมของภาควิชาฯ      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      คณาจารย์      ภาพกิจกรรม    
      เมลล์ math.kmutnb@gmail.com      ผู้เชี่ยวชาญ    
         เจ้าหน้าที่    
 
© ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ