หน้าหลัก > งานวิจัย
 
เรื่อง : - งานวิจัย41
ชื่อวารสาร/งานประชุมวิชาการ : - งานวิจัย41
ประเภท : ชื่อวารสาร
รายละเอียด :

รายละเอียดผลงานและงานวิจัยของ รศ.ดร.เจษฎา ธารีบุญ3

วันที่ : 01/08/2016
ผู้วิจัย :
ปีที่ : 5
หน้า :
ปีที่ตีพิมพ์ : 2016
สถานที่ตีพิมพ์ :
ฉบับที่ : 1
เริ่มหน้าที่ : 1
สิ้นสุดหน้าที่ : 5
Abstract
ไฟล์แนบ : CURRICULUM VITAE_Tariboon.pdf
ลิงค์ไฟล์อื่น ๆ : https://drive.google.com/file/d/0B-GYTjpQLga1djVpUzV3YjlRVk0/view
ประเภทฐานข้อมูล : อยู่ในฐาน SCOPUS
ฐานข้อมูล : อยู่ในฐาน SCOPUS
ประเภทระดับงานวิจัย : เป็น Journal ระดับนานาชาต
ระดับงานวิจัย : เป็น Journal ระดับนานาชาติ
 
 
 
     
         
  มจพ. กรุงเทพฯ เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา ข่าวสาร
      1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง      ประวัติของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MA      ประชาสัมพันธ์
      เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800      สัญลักษณ์ของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MC      การเรียนการสอน
      โทร. +66 2 555-2000      การเดินทางและแผนที่      ระดับปริญญาโท MMA      กิจกรรมนักศึกษา
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      ติดต่อภาควิชาฯ      ระดับปริญญาโท MMC      ทุนการศึกษา
           ระดับปริญญาเอก EDMA      ข่าววิจัย
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ บุคลากร        ข่าวมหาวิทยาลัยฯ
      โทร. +66 2 555-2000      คณะผู้บริหาร กิจกรรมของภาควิชาฯ      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      คณาจารย์      ภาพกิจกรรม    
      เมลล์ math.kmutnb@gmail.com      ผู้เชี่ยวชาญ    
         เจ้าหน้าที่    
 
© ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ