หน้าหลัก > งานวิจัย
 
เรื่อง : ผลงานและงานวิจัยของ รศ.ดร.เจษฎา ธารีบุญ7
ชื่อวารสาร/งานประชุมวิชาการ : ชื่อวารสาร/งานประชุมวิชาการ :
ประเภท : ชื่อวารสาร
รายละเอียด :

รายละเอียดผลงานและงานวิจัยของ รศ.ดร.เจษฎา ธารีบุญ7

วันที่ : 01/08/2016
ผู้วิจัย : รศ.ดร.เจษฎา ธารีบุญ , ผศ.ดร. อนุชิต จิตพัฒนกุล
ปีที่ : 2014
หน้า : 55
ปีที่ตีพิมพ์ : 2016
สถานที่ตีพิมพ์ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ฉบับที่ : 2
เริ่มหน้าที่ : 1
สิ้นสุดหน้าที่ : 58
Abstract Abstract รายละเอียด
ไฟล์แนบ : CURRICULUM VITAE_Tariboon.pdf , กรอกข้อมูลงานวิจัย ส่งเก่ง_20161116113356_F2.docx
ลิงค์ไฟล์อื่น ๆ : https://drive.google.com/file/d/0B-GYTjpQLga1djVpUzV3YjlRVk0/view
ประเภทฐานข้อมูล : อื่นๆ ระบุ
ฐานข้อมูล : อยู่ในฐาน ABC
ประเภทระดับงานวิจัย : อื่นๆ ระบุ
ระดับงานวิจัย : บทความน่ารู้
 
 
 
     
         
  มจพ. กรุงเทพฯ เกี่ยวกับภาควิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา ข่าวสาร
      1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง      ประวัติของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MA      ประชาสัมพันธ์
      เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800      สัญลักษณ์ของภาควิชาฯ      ระดับปริญญาตรี MC      การเรียนการสอน
      โทร. +66 2 555-2000      การเดินทางและแผนที่      ระดับปริญญาโท MMA      กิจกรรมนักศึกษา
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      ติดต่อภาควิชาฯ      ระดับปริญญาโท MMC      ทุนการศึกษา
           ระดับปริญญาเอก EDMA      ข่าววิจัย
  ภาควิชาคณิตศาสตร์ บุคลากร        ข่าวมหาวิทยาลัยฯ
      โทร. +66 2 555-2000      คณะผู้บริหาร กิจกรรมของภาควิชาฯ      ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
      แฟกซ์ +66 2 587-4350      คณาจารย์      ภาพกิจกรรม    
      เมลล์ math.kmutnb@gmail.com      ผู้เชี่ยวชาญ    
         เจ้าหน้าที่    
 
© ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ